PlayStation™Network > Subskrybowanie usług PlayStation®Plus

Informacje na temat PlayStation®Plus

PlayStation®Plus to usługa członkostwa w sieci PSNSM.
Członkostwo w społeczności PlayStation®Plus można wykupić w sklepie PlayStation®Store. Członek społeczności PlayStation®Plus może kupować niektóre materiały w specjalnych cenach, automatycznie pobierać i instalować dane aktualizacji gier oraz korzystać z innych dodatkowych funkcji.


Wskazówki

  • Zawartość i typ usług różnią się w zależności od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej SIE dla danego regionu.
  • Szczegółowe informacje o funkcji automatyczna aktualizacja można znaleźć w temacie (Ustawienia) > (Ustawienia systemu) > [Automatyczna aktualizacja] w niniejszej instrukcji.

Subskrybowanie usług PlayStation®Plus

Subskrypcję usług PlayStation®Plus można zakupić w sklepie PlayStation®Store w taki sam sposób jak inne produkty. Po zakupie subskrypcji usług PlayStation®Plus logo PlayStation®Plus zostanie wyświetlone obok awatara użytkownika w menu XMB™ wraz z funkcjami i materiałami ze sklepu PlayStation®Store dostępnymi wyłącznie w ramach usług PlayStation®Plus.


Wskazówka

Aby anulować automatyczne odnawianie subskrypcji usług PlayStation®Plus, należy wybrać opcję [Anuluj automatyczne odnawianie] dostępną po wybraniu kolejno opcji (PlayStation™Network) > (Zarządzanie kontami) > (Zarządzanie transakcjami) > [Lista usług] > [PlayStation®Plus].

PlayStation™Network > Subskrybowanie usług PlayStation®Plus