Ustawienia > Ustawienia systemu > Narzędzie do kopii zapasowych

Narzędzie do kopii zapasowych

Umożliwia tworzenie kopii danych z pamięci masowej systemu na nośnikach pamięci lub urządzeniach pamięci masowej USB oraz przywracanie danych, które zostały skopiowane.

Utwórz kopię zapasową Tworzenie kopii zapasowej danych z pamięci masowej systemu na nośnikach pamięci lub urządzeniach pamięci masowej USB.
Przywróć Przywracanie do pamięci masowej systemu danych, które zostały uprzednio skopiowane na nośniki pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB.
Usuń dane zapasowe Usuwanie kopii zapasowej danych, które zostały skopiowane na nośniki pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB.

Informacja

Używając narzędzia do tworzenia kopii zapasowej, nie można utworzyć kopii zapasowej informacji o nagrodach. W celu zapisania informacji o trofeach zalecane jest utworzenie konta Sony Entertainment Network i zapisanie informacji na serwerze. W celu wykonania kopii zapasowej informacji o nagrodach na serwerze PSNSM należy wybrać opcję (PlayStation™Network) > (Kolekcja trofeów), nacisnąć przycisk trójkąt, a następnie wybrać z menu opcji opcję [Synchronizuj z serwerem].


Wskazówki

 • Kopię zapasową można utworzyć na kartach pamięci Memory Stick™, SD Memory Card, CompactFlash® oraz na urządzeniach pamięci masowej USB. W przypadku niektórych modeli konsoli PS3™ do korzystania z nośników pamięci wymagana jest odpowiednia przejściówka USB (nie dołączona do zestawu). Nie można do tego celu używać nośników takich, jak płyty CD-R.
 • Kopie zapasowe danych można również umieszczać na dyskach twardych USB. Gdy taki dysk zostanie podłączony do konsoli, zostanie wyświetlony pod ikoną . Należy jednak pamiętać, że konsola PS3™ rozpoznaje wyłącznie dyski sformatowane w systemie plików FAT32.
 • Kopia zapasowa zostanie zapisana w folderze [PS3] — [EXPORT] — [BACKUP]. Foldery tworzone są automatycznie.
 • Jeśli zmieniona została nazwa folderu lub pliku z kopią zapasową, przywrócenie danych może okazać się niemożliwe.
 • Jeśli po sporządzeniu kopii zapasowej wykonane zostaną którekolwiek z poniższych czynności, przywrócenie plików wideo chronionych prawami autorskimi może się nie powieść.
 • - Formatowanie pamięci masowej systemu
 • - Przywrócenie ustawień konsoli PS3™
 • - Przeniesienie chronionych prawami autorskimi plików wideo
 • - Pobranie chronionych prawami autorskimi plików wideo
 • - odtwarzanie po raz pierwszy filmu wideo chronionego prawami autorskimi z ograniczeniem czasowym
 • Jeśli w systemie PS3™ zostanie wykonana kopia zapasowa danych, a następnie dane zostaną przesłane do innego systemu PS3™ za pomocą narzędzia przesyłania danych, to w żadnym z systemów nie będzie można przywrócić danych zabezpieczonych przed kopiowaniem, które zostały umieszczone w kopii zapasowej.
 • Niektóre rodzaje danych umieszczonych w kopii zapasowej można przywrócić na innej konsoli PS3™. Dotyczy to następujących typów informacji:
 • - Zapisane dane gry w formacie PlayStation®3 *1
 • - Zapisane dane minigier ("minis")
 • - Zapisane dane dla oprogramowania PSP™Game (gry PSP™)
 • - Pliki graficzne wyświetlane w kategorii (Zdjęcia)
 • - Pliki muzyczne zapisane w kategorii (Muzyka) *2
 • - Pliki wideo zapisane w kategorii (Wideo) *2
 • - Zakładki dodane w kategorii (Przeglądarka internetowa)
 • - Słowa dodane za pomocą funkcji (Ustawienia) > (Ustawienia systemu) > [Dodaj/Edytuj termin] oraz podpowiedzi "wydedukowane" przez mechanizm obsługi klawiatury ekranowej
 • *1  Nie można przywracać danych chronionych przed kopiowaniem. Ponadto wykorzystanie przywróconych zapisanych danych może nie być możliwe w niektórych grach.
  *2  Nie obejmuje danych chronionych prawami autorskimi.
 • Czasami narzędzie tworzenia kopii zapasowej nie jest w stanie poprawnie utworzyć kopii zapasowej danych albo przywrócić takich danych. Jako regułę zaleca się wykonywanie kopii lub przenoszenie istotnych danych na nośniki pamięci w celu zapewnienia niezależnej kopii zapasowej.

Ustawienia > Ustawienia systemu > Narzędzie do kopii zapasowych