Ustawienia > Ustawienia sieci > Ustawienia połączenia z Internetem (połączenie bezprzewodowe)

Ustawienia połączenia internetowego (wireless connection)

Ustawienie jest dostępne tylko w konsolach PS3™ wyposażonych w mechanizm obsługi bezprzewodowych sieci LAN.


Wybierz metodę połączenia konsoli z Internetem. Ustawienia połączenia z Internetem różnią się w zależności od środowiska sieciowego i używanych urządzeń. W poniższej procedurze opisano typową konfigurację bezprzewodowego połączenia z Internetem.

1.

Sprawdź, czy skonfigurowane zostały ustawienia punktu dostępowego.
Sprawdź, czy w pobliżu konsoli znajduje się punkt dostępowy sieci, w której dostępna jest usługa Internetu. Ustawienia punktu dostępowego są zazwyczaj konfigurowane przy użyciu komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od osoby, która skonfigurowała lub obsługuje dany punkt dostępowy.

2.

Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do konsoli PS3™.

3.

Wybierz opcje (Ustawienia) > (Ustawienia sieci).

4.

Wybierz opcję [Ustawienia połączenia internetowego].
Gdy zostanie wyświetlony ekran z informacją, że użytkownik zostanie odłączony od Internetu, wybierz opcję [Tak].

5.

Wybierz opcję [Łatwe].

6.

Wybierz opcję [Bezprzewodowe].

7.

Wybierz opcję [Wyszukaj].
Zostanie wyświetlona lista punktów dostępowych znajdujących się w zasięgu konsoli PS3™.

W niektórych modelach konsoli PS3™ dostępna jest opcja [Automatycznie]. Wybierz opcję [Automatycznie], jeśli korzystasz z punktu dostępowego obsługującego funkcję automatycznej konfiguracji. Jeśli postąpisz zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wymagane ustawienia zostaną wprowadzone automatycznie. Informacje na temat punktów dostępowych obsługujących automatyczną konfigurację można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

8.

Wybierz pożądany punkt dostępowy.
SSID to nazwy identyfikacyjne nadawane punktom dostępowym. Jeśli nie wiesz, z jakiego identyfikatora SSID należy skorzystać lub identyfikator SSID nie jest wyświetlany, poproś o pomoc osobę, która skonfigurowała lub obsługuje dany punkt dostępowy.

9.

Sprawdź identyfikator SSID punktu dostępowego.

10.

Wybierz odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.
Rodzaje ustawień zabezpieczeń różnią się w zależności od punktu dostępowego. W celu uzyskania informacji o ustawieniach zabezpieczeń poproś o pomoc osobę, która skonfigurowała lub obsługuje dany punkt dostępowy.

11.

Wprowadź klucz szyfrowania.
Klucz szyfrowania zostanie wyświetlony jako ciąg gwiazdek [*]. Jeśli nie znasz klucza szyfrowania, poproś o pomoc osobę, która skonfigurowała lub obsługuje dany punkt dostępowy.

Po wprowadzeniu klucza szyfrowania i zatwierdzeniu konfiguracji sieci na ekranie zostanie wyświetlona lista ustawień.

W zależności od środowiska sieciowego mogą być wymagane dodatkowe ustawienia protokołu PPPoE, serwera proxy lub adresu IP. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień można uzyskać u dostawcy usług internetowych lub znaleźć w instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego.

12.

Zapisz ustawienia.

13.

Przetestuj połączenie.
Jeśli wybierzesz opcję [Testuj połączenie], konsola podejmie próbę połączenia się z Internetem.

14.

Sprawdź wyniki testu.
Jeśli udało się nawiązać połączenie, zostaną wyświetlone informacje na temat sieci.


Wskazówki

  • Jeśli próba nawiązania połączenia się nie powiedzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić połączenie. Więcej informacji na ten temat można również uzyskać u dostawcy usług internetowych lub znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia sieciowego.
  • Jeśli w kroku 7. przetestujesz połączenie bezpośrednio po wybraniu opcji [Automatycznie] > [AOSS™], ustawienia routera mogą nie zostać do końca skonfigurowane, w związku z czym nie będzie można nawiązać połączenia. Dlatego przed sprawdzeniem połączenia odczekaj 1–2 minuty.

Ustawienia > Ustawienia sieci > Ustawienia połączenia z Internetem (połączenie bezprzewodowe)