Ustawienia > Aktualizacja systemu

Aktualizacja systemu

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać poprawki zabezpieczeń, nowe lub poprawione ustawienia i funkcje oraz inne elementy, które powodują modyfikację bieżącego systemu operacyjnego. Zaleca się posiadanie zainstalowanej najnowszej wersji oprogramowania systemowego.

Aktualizację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Informacje

  • W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać konsoli ani wyjmować nośnika pamięci. Jeśli aktualizacja zostanie anulowana przed zakończeniem, oprogramowanie systemowe może zostać uszkodzone, a konsola może wymagać naprawy lub wymiany.
  • Podczas aktualizacji przycisk zasilania w przedniej części konsoli oraz przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym są nieaktywne.
  • W zależności od zawartości może być wymagana aktualizacja oprogramowania systemowego, aby korzystanie z gry było możliwe.

Aktualizuj przez Internet

Umożliwia pobranie danych aktualizacji z Internetu bezpośrednio do konsoli. Najnowsza aktualizacja jest automatycznie pobierana.

1.

Wybierz opcje (Ustawienia) > (Aktualizacja systemu).

2.

Wybierz opcję [Aktualizuj przez Internet].
Pobierz dane najnowszej aktualizacji z Internetu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć operację.

Aktualizuj przez nośnik danych

Umożliwia skorzystanie z aktualizacji zapisanych na płycie, karcie pamięci Memory Stick™ lub innym nośniku. Aktualizacje można pobrać z witryny internetowej przy użyciu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową SIE dla swojego regionu.

Wskazówki

  • Dane aktualizacji mogą znajdować się również na niektórych płytach z grami, dostępnych w sprzedaży płytach w formacie BD oraz innych typach płyt. Po rozpoczęciu odtwarzania płyty zawierającej dane aktualizacji zostanie wyświetlony ekran umożliwiający przeprowadzenie procesu aktualizacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.
  • W przypadku niektórych modeli konsoli PS3™ do korzystania z nośników pamięci wymagana jest odpowiednia przejściówka USB (nie dołączona do zestawu).

Ustawienia > Aktualizacja systemu