Ważne informacje dla klientów

Dla klientów z Unii Europejskiej:

Wydajność energetyczna: Informacje w oparciu o wymogi UE dotyczące ekoprojektu zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 801/2013, a także w Inicjatywie Samoregulacyjnej Unii Europejskiej dotyczącej wydajności energetycznej konsol do gier (przyjętej w ramach ostatecznego sprawozdania Unii Europejskiej COM(2015) 178), można znaleźć na stronie: eu.playstation.com/Energyefficiency