Tworzenie list niestandardowych

Dane znajomych można przechowywać w łatwy i wygodny sposób.

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz pozycję [Listy niestandardowe].
3.
Wybierz pozycję [Utwórz listę].
4.
Wprowadź nazwę listy i wybierz znajomych, których chcesz do niej dodać.
5.
Wybierz pozycję [Utwórz listę].
  • Utworzone listy można edytować. Wybierz listę, a następnie pozycję [Edytuj listę].
  • Aby usunąć znajomego z listy należy go zaznaczyć, nacisnąć przycisk OPTIONS i wybrać pozycję [Usuń z tej listy].
  • Można również wybrać pozycję [Znajomi] w menu podręcznym, aby wyświetlić listy niestandardowe.

Usuwanie list niestandardowych

Zaznacz zawartość do usunięcia a następnie wybierz pozycję [Edytuj listę] > [Usuń listę].