Wybór innego gracza

Ten ekran jest wyświetlany, jeśli chcesz wybrać innego gracza, np. w przypadku określania odbiorcy wiadomości lub użytkownika, z którym mają być porównane trofea. Najpierw zaznacz grupę graczy, a następnie wybierz konkretnego gracza.

Ekran wyboru innego gracza. Etykieta A.

A )
Przełączanie trybu wyświetlania
(Wyszukaj) Służy do wyszukiwania gracza przez wprowadzenie jego identyfikatora internetowego lub prawdziwego nazwiska.
(Wszyscy znajomi) Służy do wyświetlania listy wszystkich znajomych.
(Listy niestandardowe) Służy do wyświetlania list niestandardowych. Tworzenie list niestandardowych to łatwy i wygodny sposób przechowywania danych znajomych.
(Obserwacja) Służy do wyświetlania listy wszystkich graczy obserwowanych przez użytkownika oraz graczy obserwujących użytkownika.
(Gracze uczestniczący w imprezie) Służy do wyświetlania listy wszystkich graczy uczestniczących w imprezie, do której dołączył użytkownik.
(Poznani gracze) Służy do wyświetlania listy wszystkich znajomych i innych osób, z którymi ostatnio grał użytkownik.

Wyświetlany ekran zależy od aplikacji i jej stanu.