Podstawowe funkcje

Przed odtwarzaniem zawartości lub wyświetlaniem zdjęć konieczne jest pobranie odtwarzacza multimedialnego ze sklepu PlayStation™Store. Wybierz pozycję (Odtwarzacz multimedialny) z obszaru zawartości lub obszaru (Biblioteka), a następnie na wyświetlonym ekranie wybierz pozycję [Pobierz].

Odtwarzanie zawartości

1.

Wybierz (Odtwarzacz multimedialny) z obszaru zawartości.
Podłączone urządzenia pamięci masowej USB lub serwery multimedialne znajdujące się w tej samej sieci co system zostaną wykryte i wyświetlone w sposób automatyczny.

2.
Wybierz urządzenie pamięci masowej USB lub serwer multimedialny.
3.
Wybierz zawartość, którą chcesz odtworzyć.
  • Naciśnij przycisk PS podczas odtwarzania muzyki, aby uruchomić grę, przeglądarkę internetową lub inne aplikacje — muzyka będzie nadal odtwarzana w tle.
  • Aby wstrzymać odtwarzanie, wyregulować głośność lub zmienić inne ustawienia podczas odtwarzania zawartości, z menu podręcznego wybierz pozycję [Odtwarzacz multimedialny].
  • Klipy wideo podczas rozgrywki nie zawierają muzyki w tle.
  • Odtwarzacz multimedialny nie obsługuje niektórych języków.
  • Więcej informacji na temat metod nawiązywania połączenia z serwerem multimedialnym można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.