Odtwarzanie muzyki z urządzenia pamięci masowej USB

System PS4™ może odtwarzać pliki muzyczne zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB. Możliwe jest odtwarzanie muzyki w tle bez przerywania gry lub działania przeglądarki internetowej i innych aplikacji.

1.
Z poziomu komputera utwórz folder „Music” na urządzeniu pamięci masowej USB.
2.
Skopiuj pliki muzyczne do folderu „Music”.
3.
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu PS4™.
4.
Z obszaru zawartości wybierz pozycję (Biblioteka)
5.
W obszarze zawartości wybierz pozycję (Odtwarzacz muzyki z USB).
6.
Wybierz pliki muzyczne, które chcesz odtworzyć.
Aby odtworzyć wszystkie pliki muzyczne zapisane w folderze, zaznacz folder, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Odtwórz].
 • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB zarówno z systemem plików FAT, jak i exFAT.
 • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
 • W zależności od stanu aplikacji lub systemu odtwarzanie muzyki może nie być możliwe.
 • Aby ustawić program (Odtwarzacz muzyki z USB) jako domyślną aplikację do odtwarzania muzyki, zaznacz pozycję (Odtwarzacz muzyki z USB) w obszarze zawartości, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Użyj do odtwarzania muzyki z USB].
 • Klipy wideo podczas rozgrywki nie zawierają muzyki w tle.

Opis ekranu

Ekran podczas odtwarzania muzyki. Etykiety od A do C, zaczynając od góry.

A )
Informacje o odtwarzanej piosence
B )
Czas trwania / łączny czas
C )
Ikony operacji
Ikona odtwarzania. Odtwórz
Ikona wstrzymania. Wstrzymaj
Ikony odtwarzania losowego / powtarzania. Losowo/Powtarzaj
Ikona regulacji głośności. Ustaw głośność

Aby wstrzymać odtwarzanie, wyregulować głośność lub zmienić inne ustawienia podczas odtwarzania zawartości, z menu podręcznego wybierz pozycję [Odtwarzacz muzyki z USB].

Obsługiwane typy plików

 • FLAC
 • MP3
 • AAC
 • Odtworzenie niektórych plików może nie być możliwe ze względu na ich typ danych lub wielkość pliku.
 • Ta aplikacja nie odtwarza plików muzycznych z chronionymi prawami autorskimi.
 • Niektóre rodzaje zawartości rozpowszechnianej przez Internet i innymi kanałami są objęte ograniczeniami dotyczącymi ich odtwarzania. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z dostawcą zawartości.