Ustawienia połączenia aplikacji na urządzenia mobilne

Korzystając z aplikacji (PS4 Second Screen) zainstalowanej na smartfonie lub innym urządzeniu, możesz pozostawać w łączności z systemem PS4™. Jeśli chcesz na urządzeniu korzystać z funkcji drugiego ekranu, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zarejestrować urządzenie.

1.
Podłącz smartfon lub inne urządzenie oraz system PS4™ do tej samej sieci.
2.
W systemie PS4™ wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia połączenia aplikacji na urządzenia mobilne] > [Dodaj urządzenie].
Na ekranie wyświetli się numer.
3.
Otwórz aplikację (PS4 Second Screen) na smartfonie lub innym urządzeniu, a następnie wybierz system PS4™, z którym chcesz się połączyć.
4.
W smartfonie lub na innym urządzeniu wprowadź numer, który wyświetlił się na ekranie systemu PS4™, a następnie wybierz pozycję [Zarejestruj].
Nazwa urządzenia wyświetli się w obszarze [Dodaj urządzenie] na ekranie systemu PS4™.
  • Pobierz aplikację (PS4 Second Screen) ze sklepu Google Play™ lub App Store i zainstaluj ją na smartfonie lub innym urządzeniu.
  • W jednym systemie PS4™ można zarejestrować maksymalnie 16 urządzeń.
  • Aby usunąć zarejestrowane urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].
  • Aby sprawdzić nazwę systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Informacje o systemie].