Włącz grę zdalną

Możesz użyć tego ustawienia, aby włączyć funkcję Gra zdalna w swoim systemie PS4™.
Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, odznacz pole wyboru (Ustawienia) > [Ustawienia połączenia gry zdalnej] > [Włącz grę zdalną].

  • Szczegóły na temat funkcji Gra zdalna znajdują się w rozdziale „Używanie funkcji Gra zdalna”.
  • To ustawienie dotyczy wszystkich użytkowników systemu PS4™. Można też połączyć się za pomocą funkcji Gra zdalna, gdy inni użytkownicy są zalogowani do systemu PS4™.
  • Podczas korzystania z funkcji Gra zdalna na podłączonym urządzeniu wyświetlany jest obraz z systemu PS4™. Aby wyświetlić ekran główny, konieczne jest naciśnięcie przycisku PS.

Połącz bezpośrednio z systemem PS Vita/PS TV

Jeżeli ta funkcja jest włączona, system PS Vita lub system PS TV może łączyć się z systemem PS4™ bez użycia funkcji Wi-Fi.