Ustawienia wyjścia audio

Podstawowy port wyjściowy

System PS4™ automatycznie dobiera format audio najlepiej pasujący do podłączonych urządzeń. Zmiana tych ustawień zwykle nie jest konieczna.
Jeśli podłączysz urządzenie takie jak wzmacniacz AV zestawu kina domowego do portu DIGITAL OUT (OPTICAL), możesz wybrać format (formaty) audio obsługiwany przez podłączone urządzenie. Aby wybrać format (formaty) audio, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Dźwięk i ekran] > [Ustawienia wyjścia audio] > [Podstawowy port wyjściowy] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)].
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.

Informacja

Jeżeli format wyjścia z systemu PS4™ nie jest obsługiwany przez podłączone urządzenie, może to spowodować uszkodzenie głośników.

Format audio (priorytet)

Ta opcja pozwala ustawić priorytetowy format wyjścia audio, który będzie stosowany domyślnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest on obsługiwany. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Dźwięk i ekran] > [Ustawienia wyjścia audio] > [Format audio (priorytet)]. Domyślne ustawienie to [Linear PCM].

Wyjście audio HDMI

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje 7.1-kanałowe wyjście audio, możesz wybrać rodzaj wyjścia audio.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.