Muzyka w systemie

Aby sterować muzyką odtwarzaną w tle w obszarach takich jak ekran główny, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Dźwięk i ekran]. Aby wyłączyć muzykę, usuń zaznaczenie z pola wyboru [Muzyka w systemie].