Wyczyść słownik autodydaktyczny

Aby skasować słownik autodydaktyczny, w którym przechowywane są terminy wprowadzone w systemie PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Inicjacja] > [Wyczyść słownik autodydaktyczny].