Przywróć ustawienia domyślne

Aby przywrócić ustawienia domyślne systemu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Inicjacja] > [Przywróć ustawienia domyślne], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje

  • Przywrócenia ustawień nie można anulować.
  • Podczas operacji przywracania nie wyłączaj systemu PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.
  • Za pomocą tej funkcji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania systemu.