Kontrolery

Aby skonfigurować kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK™4 lub kontroler ruchu PlayStation®Move, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Kontrolery].

Regulacja głośności (głośnik w kontrolerze)

Do regulacji głośności głośnika kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK™4 służy przycisk „w lewo” lub przycisk „w prawo” kontrolera.

Włącz wibracje

Funkcja wibracji jest standardowo włączona. Aby ją wyłączyć, usuń zaznaczenie z pola wyboru [Włącz wibracje].

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru [Włącz wibracje] kontroler nie będzie wibrował, nawet jeśli funkcja wibracji zostanie włączona w ustawieniach gry.

Jasność paska świetlnego DUALSHOCK 4

Możliwość regulacji poziomu jasności paska świetlnego.

Metoda komunikacji

Kontrolery serii CUH-ZCT2 mogą łączyć się z systemem PS4™ za pomocą przewodu USB.
To ustawienie jest wyświetlane tylko po uprzednim podłączeniu kontrolera serii CUH-ZCT2 do systemu.