Urządzenia audio

Aby skonfigurować ustawienia podłączonego urządzenia audio, np. zestawu słuchawkowego, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia audio].

Urządzenie wejściowe

Służy do ustawienia używanego urządzenia wejściowego dźwięku.

Urządzenie wyjściowe

Służy do ustawiania używanego urządzenia wyjściowego dźwięku.

Wyreguluj poziom mikrofonu

Istnieje możliwość zmiany poziomu głośności dźwiękowego sygnału wejściowego zestawu słuchawkowego lub mikrofonu z wejściem USB do prowadzenia rozmów głosowych lub do transmisji.
Ustawienie to jest wyłączone, jeśli gracz korzysta z funkcji rozpoznawania głosu.

Regulacja głośności (słuchawki)

Służy do regulacji głośności za pomocą przycisku „w lewo” lub przycisku „w prawo” kontrolera.

Wyjście na słuchawki

Służy do konfigurowania ustawień wyjścia do zestawu słuchawkowego lub innego urządzenia audio. Można też określić, czy urządzenie będzie odbierać cały dźwięk, czy tylko czat głosowy. Domyślne ustawienie to [Czat głosowy].

Głośność samosłyszalności

Ta opcja pozwala ustawić głośność głosu słyszanego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. To ustawienie nie jest dostępne w odniesieniu do wszystkich zestawów słuchawkowych.

Automatycznie przełączaj urządzenie wyjściowe

Po podłączeniu urządzenia audio, na przykład zestawu słuchawkowego, zaznacz pole wyboru pozwalające automatycznie przełączać urządzenia wyjściowe. Wyczyść zaznaczenie, aby wyłączyć tę funkcję.

Informacje

  • Słuchanie dźwięku o wysokiej głośności może spowodować utratę słuchu.
  • Początkowe ustawienie zbyt dużej głośności może wygenerować niespodziewanie głośne dźwięki i uszkodzić słuch.