Informacje dotyczące własności intelektualnej

Aby wyświetlić informacje dotyczące własności intelektualnej dotyczące systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Informacje dotyczące własności intelektualnej].