Historia błędów

Aby przeglądać historię błędów, w której znajdują się elementy, takie jak błędy pobierania i błędy nawiązania połączenia z Internetem, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Historia błędów].
Po zaznaczeniu elementu na liście zostaną wyświetlone szczegóły błędu. Niektóre elementy mogą zawierać informacje przydatne do rozwiązania problemu.

W historii błędów wyświetlanych jest tylko 100 najnowszych elementów.