Mysz

Aby skonfigurować ustawienia myszy USB lub Bluetooth® podłączonej do systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Mysz].

Typ

Służy do ustawienia opcji dla osób lewo- lub praworęcznych.

Szybkość wskaźnika

Służy do ustawienia szybkości wskaźnika myszy.