PlayStation Camera

Aby skonfigurować ustawienia kamery PlayStation®Camera, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation Camera].

Wyreguluj PlayStation Camera

Służy do dostosowania kamery PlayStation®Camera w sposób zapewniający prawidłowe rozpoznawanie twarzy i obiektów.

Wycisz mikrofon

Służy do wyciszania mikrofonów kamery.

Niektóre aplikacje umożliwiają włączenie lub wyłączenie rejestracji głosu bezpośrednio z poziomu aplikacji.