Zainicjuj PS4

Inicjowanie systemu PS4™ powoduje przywrócenie domyślnych wartości ustawień systemowych. Z systemu usuwane są dane zapisane w pamięci masowej systemu oraz wszyscy użytkownicy i ich dane. Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Inicjacja] > [Zainicjuj PS4], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dane nie są usuwane z urządzeń pamięci masowej USB, które są podłączone do systemu PS4™.

Informacje

  • Wykonanie operacji inicjalizacji oprogramowania systemu oznacza skasowanie wszystkich ustawień i usunięcie danych przechowywanych w systemie PS4™. Tej operacji nie można cofnąć, dlatego należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Nie będzie można przywrócić usuniętych danych.
  • Podczas inicjalizacji nie wyłączaj systemu PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.