Połącz z innymi usługami

Konto dostępu do PlayStation™Network można połączyć z kontami usług online, takich jak Twitter. Korzystając z usług online, można udostępniać zrzuty ekranu i klipy wideo lub publikować informacje (np. o zdobytych trofeach).
Aby połączyć konto lub usunąć jego połączenie, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Połącz z innymi usługami].

  • Ta opcja jest dostępna tylko dla posiadaczy kont osób dorosłych.
  • Możesz utworzyć połączenie z niektórymi usługami przesyłania strumieniowego wideo, wybierając pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Połącz z innymi usługami].
  • Twitter jest serwisem społecznościowym udostępnianym przez firmę Twitter, Inc.