Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku

Aby ustawić funkcje dostępne, gdy system PS4™ znajduje się w trybie spoczynku, takie jak utrzymywanie stanu wpisania do sieci PlayStation™Network, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku].

Jeśli nie włączysz co najmniej jednej funkcji, system PS4™ nie przejdzie do trybu spoczynku.

Zasilaj porty USB

Po włączeniu tej funkcji podłączone kontrolery będą ładowane, gdy system będzie w trybie spoczynku.

Zachowaj połączenie z Internetem

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne pobieranie i przesyłanie danych, gdy system jest w trybie spoczynku.
Do uruchomienia systemu PS4™ przez sieć można użyć systemu PS Vita lub aplikacji (PlayStation App), zaznaczając pole wyboru [Zezwalaj na włączanie PS4 przez sieć].

Utrzymuj aplikację w stanie wstrzymania

Zaznacz to pole wyboru, aby system PS4™ był przełączony w tryb spoczynku bez zamykania aplikacji. Jeżeli w systemie zostanie wyłączony tryb spoczynku, aplikacje zostaną wznowione.

W niektórych przypadkach podczas wyłączania systemu PS4™ lub jego ponownego uruchamiania aplikacje mogą zostać przełączone w tryb pracy i zamknięte.