Informacje o systemie

Aby zmienić nazwę systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Informacje o systemie]. W tym miejscu można także wyświetlać informacje takie jak wersja oprogramowania systemu oraz adresy sieciowe systemu.