Automatyczne pobieranie

Aby włączyć automatyczne pobieranie danych w przypadku, gdy system PS4™ jest włączony lub pracuje w trybie spoczynku, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Automatyczne pobieranie].

Polecana zawartość

System PS4™ automatycznie dodaje zalecaną zawartość ze sklepu PlayStation™Store do obszaru zawartości. Wybierz dodaną zawartość, aby rozpocząć pobieranie.

Pliki aktualizacji oprogramowania systemu

System PS4™ automatycznie pobiera pliki aktualizacji oprogramowania systemu. Aby włączyć automatyczne instalowanie plików, nawet jeśli aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia systemu, zaznacz pole wyboru [Zezwól na ponowne uruchomienie].

Pliki aktualizacji aplikacji

System PS4™ automatycznie pobiera pliki aktualizacji gier i innych aplikacji.

  • Aby umożliwić pobieranie w trybie spoczynku, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku], a następnie zaznacz pole wyboru [Zachowaj połączenie z Internetem].
  • Aby ręcznie pobrać aktualizację aplikacji, naciśnij przycisk OPTIONS, gdy aplikacja jest zaznaczona w obszarze zawartości, a następnie wybierz pozycję [Sprawdź dostępność aktualizacji].