Aktualizacja oprogramowania systemu

Zaleca się regularną aktualizację oprogramowania systemu PS4™ do najnowszej wersji. Aktualizując oprogramowanie, można korzystać z dodatkowych funkcji, większej użyteczności i ulepszonych funkcji zabezpieczeń.

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Aktualizacja oprogramowania systemu], aby sprawdzić, czy w systemie zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemu. Jeśli dostępny jest plik aktualizacji do nowszej wersji, jest on automatycznie pobierany.
Podczas pobierania możesz kontynuować użytkowanie systemu. Po ukończeniu pobierania w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie wyskakujące. Po wyświetleniu obszaru funkcji wybierz powiadomienie w obszarze (Powiadomienia), wybierz odpowiednią pozycję w obszarze (Pobrane), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Informacje

  • Podczas instalacji nie wyłączaj systemu PS4™. Przerwanie instalacji może spowodować uszkodzenie systemu.
  • Pliki aktualizacji są też czasami umieszczane na dyskach z grami. Po odtworzeniu dysku, na którym znajduje się nowsza wersja oprogramowania systemu, zostanie wyświetlony ekran z instrukcjami procesu aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.
  • Do aktualizacji oprogramowania systemu można też użyć pliku aktualizacji przechowywanego na urządzeniu pamięci masowej USB. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.