Funkcja przycisku SHARE

Aby zmienić sposób działania przycisku SHARE, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Funkcja przycisku SHARE].