Korzystanie z usług Telewizja i wideo

Aby korzystać z usług obsługujących przesyłanie strumieniowego wideo, z obszaru zawartości wybierz pozycję (Telewizja i wideo), a następnie wybierz żądaną usługę.

  • Dostępne usługi różnią się w zależności od kraju i regionu.
  • Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.