Korzystanie z usługi PlayStation™Music

PlayStation™Music jest usługą muzyczną w ramach sieci PlayStation™Network. Dzięki usłudze PlayStation™Music można korzystać z usługi strumieniowego przesyłania muzyki Spotify®. Więcej informacji o usłudze Spotify® można znaleźć w tej witrynie.

playstationmusic.com/spotify

  • Usługa PlayStation™Music jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje dostępnych zawartości i usług różnią się w zależności od kraju i regionu zamieszkania użytkownika.
  • Niektóre zawartości i usługi są dostępne tylko po zakupie. Więcej informacji o zakupach w sklepie PlayStation™Store można znaleźć w rozdziale „Informacje o koncie”.

Słuchanie muzyki

Z obszaru zawartości wybierz pozycję [Spotify]. Przy pierwszym użyciu usługi Spotify® na systemie PS4™ należy wprowadzić dane konta w usłudze Spotify®. W przypadku braku konta można je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Muzyki można również słuchać w tle podczas grania lub używania aplikacji, takich jak przeglądarka internetowa.

  • W zależności od stanu aplikacji lub systemu odtwarzanie muzyki może nie być możliwe.
  • Klipy wideo podczas rozgrywki nie zawierają muzyki w tle.
  • Aby wstrzymać odtwarzanie, wyregulować głośność lub zmienić inne ustawienia podczas odtwarzania zawartości, z menu podręcznego wybierz pozycję [Spotify].

Używanie funkcji Spotify® Connect

Po zainstalowaniu aplikacji Spotify® na smartfonie lub innym urządzeniu przenośnym można za pomocą funkcji Spotify® Connect nawiązać połączenie z systemem PS4™ za pośrednictwem jednej sieci. Dzięki temu będzie można zdalnie odtwarzać w systemie PS4™ muzykę z serwisu Spotify®. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Spotify®.

Korzystając ze smartfona lub innego urządzenia przenośnego, można również za pośrednictwem sieci uruchomić system PS4™ połączony za pomocą funkcji Spotify® Connect. Aby skonfigurować ustawienia urządzenia, należy wybrać opcję [Spotify] w obszarze zawartości systemu PS4™.