Przyłącz się do PlayStation®Plus

PlayStation®Plus to usługa członkowska dla sieci PlayStation™Network.
Użytkownicy PlayStation®Plus mogą kupować określoną zawartość w cenach specjalnych, automatycznie pobierać pliki aktualizacji gier i oprogramowania systemu oraz korzystać z innych funkcji.
Subskrypcję PlayStation®Plus można kupić w sklepie PlayStation®Store w taki sam sposób, jak inne pozycje.

Po zakupie subskrypcji PlayStation®Plus obok awatara w profilu, a także przy funkcjach i zawartości sklepu PlayStation®Store dostępnej wyłącznie dla użytkowników PlayStation®Plus wyświetlana jest ikona (PlayStation®Plus).

  • Zawartość i rodzaje usług różnią się w zależności od kraju lub regionu. Informacje szczegółowe można znaleźć w następującej witrynie internetowej.
    http://www.playstationplus.com/
  • Jeśli w systemie PS3™ masz konto z subskrypcją PlayStation®Plus i połączysz to konto ze swoim systemem, korzyści z subskrypcji PlayStation®Plus zostaną rozszerzone na ten system.

Korzystanie z funkcji automatycznej aktualizacji

Dzięki subskrypcji PlayStation®Plus można automatycznie pobierać pliki aktualizacji aplikacji oraz automatycznie synchronizować informacje o trofeach z serwerami PlayStation™Network.

  • Aby użyć tej funkcji, należy stuknąć pozycje (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [PlayStation™Network] > [Ustawienia automatycznej aktualizacji] > [Aktualizuj automatycznie] w celu zaznaczenia pola wyboru i włączenia ustawienia.
  • Niektóre usługi do przeprowadzenia automatycznej aktualizacji wymagają połączenia systemu z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Kopiowanie zapisanych danych na serwery PlayStation™Network

Subskrypcja PlayStation®Plus umożliwia kopiowanie zapisanych danych gier uruchamianych w systemie na serwery sieci PlayStation™Network. Można również pobrać skopiowane zapisane dane na inne systemy PS Vita, PS TV lub PS3™. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Przesyłanie i pobieranie zapisanych danych".

Do początku strony