Ustawienia Kontrola rodzicielska

Rodzice lub opiekunowie mogą kontrolować zawartość i sposób korzystania z funkcji w systemie PS Vita.

Ustawianie kodu dostępu

Najpierw należy ustawić hasło nazywane kodem dostępu. Wprowadzenie kodu dostępu jest wymagane w przypadku dostosowywania i zmieniania ustawień kontroli rodzicielskiej.
Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu dostępu wprowadź czterocyfrowy kod i stuknij przycisk [OK].

W przypadku zagubienia kodu dostępu konieczne będzie przywrócenie systemu PS Vita. Należy dbać o bezpieczeństwo kodu dostępu. Należy go pamiętać i nie wolno udostępniać go osobom trzecim.

Zawartość

Korzystając z mechanizmu kontroli rodzicielskiej, rodzice lub opiekunowie mogą nałożyć ograniczenia w zakresie uruchamiania aplikacji lub odtwarzania zawartości, takiej jak filmy.
Oprócz ustawienia [Wył.] dostępnych jest jedenaście poziomów kontroli. Ograniczenia będą tym bardziej restrykcyjne, im niższa wartość zostanie ustawiona. Ustawienie domyślne to [9].
Możliwości uruchamiania aplikacji lub odtwarzania zawartości są ustalane na podstawie połączenia poziomu systemu PS Vita oraz poziomu aplikacji lub zawartości.

Sprawdzanie poziomu ograniczeń dla aplikacji

1.
Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
Ekran główny przejdzie do trybu edycji.
2.
Stuknij ikonę aplikacji, a następnie stuknij polecenie [Informacje].
W aplikacji objętej ograniczeniami kontroli rodzicielskiej poziom ograniczeń zostanie wyświetlony w polu [Kontrola rodzicielska].

Sprawdzanie poziomu ograniczeń dla zawartości

W aplikacji (Pliki wideo) stuknij polecenie (Informacje) dla zawartości na liście, którą chcesz zweryfikować. W przypadku zawartości objętej ograniczeniami kontroli rodzicielskiej poziom ograniczeń zostanie wyświetlony w polu [Kontrola rodzicielska].

Macierz poziomów kontroli rodzicielskiej

Na przykład, aby objąć ograniczeniami możliwość odtwarzania zawartości z poziomem kontroli rodzicielskiej ("A" na poniższym wykresie) o wartości "5", ustaw poziom kontroli rodzicielskiej w systemie PS Vita ("D" na poniższym wykresie) na wartość [4].

A )
Poziomy kontroli rodzicielskiej dotyczące aplikacji i zawartości
Im wyższa liczba, tym bardziej restrykcyjny poziom.
B )
Wskazuje, że odtwarzanie zawartości jest objęte ograniczeniami.
C )
Wskazuje, że odtwarzanie zawartości jest dozwolone.
D )
Poziomy kontroli rodzicielskiej w systemie PS Vita
Im niższa liczba, tym bardziej restrykcyjny poziom.

Aby zmienić ustawienia na bardziej restrykcyjny poziom, należy zamknąć wszystkie używane aplikacje.

Przeglądarka

Ta opcja umożliwia rodzicom lub opiekunom wybranie, czy będzie można uruchamiać aplikację (Przeglądarka).

Aby zmienić ustawienia, należy zamknąć wszystkie używane aplikacje.

Dane lokalizacji

Rodzice lub opiekunowie mogą wybrać, czy będzie można korzystać z danych lokalizacji.

Zmień kod dostępu

Wprowadź bieżący kod dostępu, a następnie wpisz nowy kod dostępu. W celu weryfikacji należy wprowadzić nowy kod dostępu dwukrotnie.

Do początku strony