Dată și oră

Selectează (Setări) > [Dată și oră] pentru a seta data și ora, cât și formatul de afișare.

Setări pentru dată și oră

Setare manuală

Setează manual anul, luna, ziua și minutul (și AM și PM dacă utilizezi formatul de 12 ore). Ceasul va începe să funcționeze de la minutul selectat, la secunda 0.

Setare prin internet

Dacă bifezi caseta pentru [Setare automată], informațiile despre dată și oră sunt obținute automat de pe internet și configurate la conectarea la PlayStation™Network. Dacă vrei să setezi data și ora imediat, selectează [Setare acum].

Fus orar

Setezi fusul orar care va fi utilizat pentru afișarea datei și a orei.
Când selectezi fusul orar, data și ora setate în prezent vor fi modificate în funcție de fusul orar selectat.

Ajustare automată la ora de vară

Sistemul PS4™ trece automat la ora de vară. Pentru a dezactiva această caracteristică, deselectează caseta pentru [Ajustare automată la ora de vară].
Această setare este disponibilă numai dacă regiunea definită în [Fus orar] utilizează ora de vară.

Format dată

Definești ordinea în care anul, luna și ziua sunt afișate pe ecran.

Format oră

Definești formatul pentru oră, așa cum apare pe ecran (afișare cu 12 ore sau cu 24 de ore).