Ton taste

Pentru a dezactiva sunetul care se aude în timp ce utilizezi unele funcții precum derularea, selectează (Setări) > [Sunet și ecran]. Deselectează caseta pentru [Ton taste].