Hur man använder den här guiden

Den här handboken innehåller detaljerad information om hur man använder programvara till PS3™-systemet. Ytterligare information om maskinvarufunktioner och produktsäkerhet finns i dokumentationen som medföljde systemet.

Observera angående visning av handboken

Vi rekommenderar att handboken visas med följande inställningar:

Navigera i handboken med PS3™-systemet

Använd grundfunktionerna nedan när du visar handboken via PS3™-systemets (webbläsare).

Riktningsknappar Flytta markören till en länk.
kryss -knappen Öppna länken.
Högerspak Bläddra i valfri riktning.
L1-knappen Återgå till föregående sida.

Du kan använda följande metod för att zooma.

Tryck på R3-knappen (högerspak) Zooma. / Icke-zooma.
Håll L2-knappen / R2-knappen nertryckt under zoomning Förstora visningen. / Förminska visningen.
Håll cirkel-knappen nertryckt under zoomning Icke-zooma.

Förklaring av knapphänvisningar i handboken

PS3™-systemets knappar som används till att ange och avbryta instruktioner varierar efter land och produkt. Som regel används kryss till att ange en funktion och cirkel till att avbryta en funktion i de europeiska versionerna av handboken, medan andra språkversioner använder cirkel till att ange och kryss till att avbryta funktioner.

Skriva ut handboken

Du kan skriva ut handboken med hjälp av en dator. Om du följer stegen nedan kan du skriva ut flera kopior samtidigt.

1.

Använd Microsoft Windows Internet Explorer till att visa handbokens [index].

2.

På arkivmenyn i Internet Explorer väljer du [Skriv ut].

3.

Tryck på fliken [Alternativ] och markera kryssrutan för [Skriv ut alla länkade dokument].
Beroende på vilken skrivare som används kanske utskriften inte följer ordningen i handbokens [index].