PlayStation®3

Användarhandbok


Den här handboken är avsedd att användas med version 4.80 eller senare.

Information om de senaste uppdaterade funktionerna finns på SIE-webbplatsen för din region.

VIKTIGT
Skivor i PlayStation®2-format och Super Audio CD-skivor kan bara spelas upp på vissa PlayStation®3-modeller.
> Se detaljer

Zooma