Om XMB™-menyn > Användning av funktionen för föräldrakontroll

Användning av funktionen för föräldrakontroll

PS3™-systemet har inställningar för föräldrakontroll som begränsar möjligheten att ett visst innehåll visas (exempelvis spel-eller videoinnehåll) eller att använda Internet. Du kan göra dessa inställningar så att innehåll avsett för vuxna inte kan visas för barn.

Även om begränsningsmetoden och inställningsmetoden kan variera beroende på innehåll, är allt sådant innehåll skyddat med ett lösenord. * Ett lösenord krävs när inställningarna för föräldrakontroll ska göras eller när innehåll med föräldrabegränsningar används.

Innefattar inte innehållet från PSNSM.

Inställning av lösenord

1.

Välj (Inställningar) > (Säkerhetsinställningar).

2.

Välj [Ändra lösenord]. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet. Lösenorden är inställt på [0000] vid inköpet.

Innehåll som kan begränsas

Innehåll Begränsningarnas innebörd Så gör du inställningarna
Spel Genom att ställa in en föräldrakontrollnivå på ett PS3™-system, kan du begränsa spel som överskrider den angivna nivån. Du kan ställa in detta alternativ i [Föräldrakontroll] under (Inställningar) > (Säkerhetsinställningar).
DVD Genom att ställa in en föräldrakontrollnivå på ett PS3™-system, kan du begränsa spelandet av DVD-skivor som överskrider den angivna nivån. Du kan ställa in detta alternativ under [DVD - Föräldrakontroll] och [BD/DVD - Regionskod för föräldrakontroll] under (Inställningar) > (Säkerhetsinställningar).
BD (Blu-ray Disc) Genom att ställa in en föräldrakontrollnivå på ett PS3™-system, kan du begränsa uppspelning av BD-skivor som överskrider den angivna nivån. Du kan ställa in detta alternativ under [BD - Föräldrakontroll] och [BD/DVD - Regionskod för föräldrakontroll] under (Inställningar) > (Säkerhetsinställningar).
Surfa på Internet Genom att ställa in föräldrakontrollnivån på ett PS3™-system kan du begränsa möjligheten att starta webbläsaren. Du kan ställa in detta alternativ i [Startkontroll för webbläsare] under (Inställningar) > (Säkerhetsinställningar).
Du kan använda dig av en webbfiltreringsservice för att kontrollera webbsidans lämplighet, och för att automatiskt begränsa opassande webbsidor vid användning av Internet. Åtkomsten till denna service kan kräva en viss avgift. Du kan ställa in för att använda den här typen av tjänster med (webbläsare) under (nätverk).*1*2
PSNSM*3 Genom att ha ett master account kan föräldrar begränsa användning av chatt och spenderingsnivån på din wallet som kan användas på PSNSM av ett sub account (konton som används av minderåriga). Du kan ställa in dessa begränsningar genom att logga in på PS3™-systemet via huvudkontot och sedan välja (PlayStation™Network) > (Kontohantering) > (Kontohantering för underkonto).*4
*1

Typerna av tjänster som kan användas varierar mellan land eller region.

*2

Inställningsmetoden varierar beroende på tjänsten. Mer information finns på serviceleverantörens webbsida. Webbsidan finns angiven under (Webbläsarsäkerhet) i menyn (Webbläsare).

*3

PSNSM och (PlayStation®Store) finns bara tillgängligt i vissa länder/regioner och språk.

*4

Du kan skapa ett Sony Entertainment Network-konto i (Anmäl dig) under (PlayStation™Network).

Tips!

  • Uppspelning kan inte begränsas på ett PS3™-system såvida innehållet inte är inställt med information om föräldrakontroll.
  • Innehåll som inte passar åldern för kontoinnehavaren för det kontot visas inte längre i (PlayStation®Store).

Om XMB™-menyn > Användning av funktionen för föräldrakontroll