Om XMB™-menyn > Om menyn XMB™ (XrossMediaBar)

Om menyn XMB™ (XrossMediaBar)

Använda XMB™-menyn

PS3™-systemet har ett användargränssnitt som kallas XMB™ (XrossMediaBar). På den vågräta raden syns systemfunktioner i kategorier, och i den lodräta kolumnen visas vilka funktioner som kan utföras i varje kategori.

Riktningsknappar Välj en kategori eller ett alternativ.
kryss -knappen Bekräfta det valda alternativet.
cirkel -knappen Avbryt en funktion.
triangel -knappen

Visa alternativmenyn/kontrollpanelen.

PS-knappen Visa XMB™-menyn.

Spela upp innehåll

Från XMB™-menyn, välj innehållet på skivan eller på ett lagringsmedium, och tryck därefter på kryss-knappen. Tryck på cirkel -knappen för att avbryta uppspelningen.

Tips!

En lämplig USB-adapter (medföljer ej) krävs för att använda lagringsmedia med vissa modeller av PS3™-systemet.

Informationspanel

Med informationspanelen i skärmens övre högra hörn kan du t.ex. se information om hur många vänner som är online, notis om nya meddelanden och den senaste informationen som finns under [What's New].

Informationspanel. Märkta 1 till 7 med början från vänster.

(1)

Avatar *

(2)

Antal vänner som är online *

(3)

Information om ny textchatt *

(4)

Information om nya meddelanden

(5)

Datum och tid

(6)

Upptagen-symbol

(7)

Information finns under [What's New]*

Visas bara när du har loggat in på PSNSM.

Använda alternativmenyn

Välj en ikon från XMB™-menyn, och tryck sedan på triangel-knappen för att visa alternativmenyn. Du kan visa eller dölja alternativmenyn genom att trycka på triangel -knappen.

Alternativen på alternativmenyn

De tillgängliga alternativen varierar efter kategori.

Spela upp / Starta / Visa Spela upp innehåll.
Ta bort skivan Mata ut skivan.
Radera Radera innehåll.
Kopiera Kopiera innehåll till lagringsminnet eller till lagringsmedia.*1
Information Visa information om innehållet. Vissa uppgifter, t.ex. namnet, kan ändras.
Lägg till i spellistan Lägg till innehåll i en spellista.
Visa alla Visa alla mappar som sparats på lagringsmedia eller ett USB-minne.*1
Sortera efter Sortera innehåll efter namn, datum etc.
Gruppera innehåll Ändra grupperingsmetod till grupp per album, format eller andra alternativ.*2
Radera flera Välj flera innehållsalternativ och Radera alla samtidigt.
Kopiera flera Välj flera innehållsalternativ och kopiera alla samtidigt.
*1

En lämplig USB-adapter (medföljer ej) krävs för att använda lagringsmedia med vissa modeller av PS3™-systemet.

*2

Innehåll som inte har den information som krävs för gruppering, läggs in i mappen [Okänd]. En del innehåll blir inte grupperat.

Använda kontrollpanelen

Under uppspelning av innehållet, tryck på triangel-knappen för att öppna kontrollpanelen. Du kan visa eller dölja kontrollpanelen genom att trycka på triangel -knappen. Alternativen på kontrollpanelen varierar beroende på vilket innehåll som spelas upp.

Använda flera funktioner samtidigt

Det går bra att använda flera funktioner samtidigt. Till exempel kan du visa bilder under (Foto) eller ansluta till Internet under (Nätverk) medan du spelar upp musik under (Musik).

Exempel: Visa bilder under (Foto) medan du spelar upp musik under (Musik)

1.

Spela upp musik under (Musik).

2.

Tryck på PS-knappen.
XMB™-menyn visas.

3.

Välj vilka bilder du vill visa under (Foto).

Tips!

  • Du kan inte spela upp (Musik)-innehåll med andra funktioner vid uppspelning av Super Audio CD eller när (Inställningar) > (Musikinställningar) > [Utdatafrekvens] har ställts in till [44,1/88,2/176,4 kHz].
  • Vissa funktioner som brukar kunna användas samtidigt kanske inte kan det beroende på vilken typ av innehåll som spelas upp.

Obs!

Super Audio CD kan inte spelas upp på vissa PS3™-system. För mer information, se [Olika typer av uppspelningsbara skivor].

Om XMB™-menyn > Om menyn XMB™ (XrossMediaBar)