Spel > Spela PlayStation®3-programvara > Justera inställningarna för spel

Justera inställningarna för spel

Du kan justera kontrollinställningarna när du spelar. Tryck på PS-knappen på den trådlösa kontrollen när du spelar, och välj därefter (Inställningar) > (Tillbehörsinställningar).

Omtilldela kontroller

Du kan ändra kontrollens nummeranvisning. Ange det riktiga kontrollnumret, om det är specificerat av programvaran.

Tips!

Du kan se numret på den nuvarande tilldelade kontrollen ovanför portindikatorn överst på kontrollen. För nummer mellan fem och sju är kontrollnumret summan av det tillagda antalet nummer ovanför de tända indikatorerna.

Illustration av portindikatorn uppe på handkontrollen. När en femte handkontroll tilldelas lyser portindikator 1 och 4

Kontrollerns vibrationsfunktion

Du kan stänga av och sätta på vibrationsfunktionen. Detta alternativ är bara tillgängligt när en kontroll som har stöd för PS3™-systemets vibrationsfunktion används.

Tips!

  • Denna inställning är effektiv för alla anslutna kontrollrar som stödjer vibrationsfunktionen.
  • Om detta val är inställt på [Av], kommer inte kontrollen att vibrera även om vibrationsfunktionen är påslagen i spelet.

Spel > Spela PlayStation®3-programvara > Justera inställningarna för spel