Spel > Kopierar sparad data i lagrad media (gör en säkerhetskopia)

Kopiera sparad data i lagrad media (gör en säkerhetskopia)

Data som sparats på lagringsminnet kan exporteras till lagringsmedia, och sparad information som exporterats kan importeras till lagringsminnet. Välj den sparade information som du vill exportera eller importera, tryck på knappen triangel och välj [Kopiera] i alternativmenyn. Följ instruktionerna på skärmen för att färdigställa hanteringen. Det rekommenderas att du kopierar viktig information i återställningssyfte.


Tips!

  • Vissa sparade data kan inte kopieras.
  • Sparade data kan inte kopieras när innehåll spelas upp med andra funktioner, t.ex. uppspelning av musikfiler.
  • Sparad data för PlayStation®2- eller PlayStation®-programvara kan även kopieras till ett Memory Card (8 MB) (för PlayStation®2) eller till ett Memory Card. För mer information, se [Använda sparade data på minneskort] under (Spel) > [Spela PlayStation®2 / PlayStation®-programvara] i denna guide.
  • En lämplig USB-adapter (medföljer ej) krävs för att använda lagringsmedia med vissa modeller av PS3™-systemet.

Viktig information

  • Vissa PlayStation®2- eller PlayStation®-programvarutitlar kan spelas upp annorlunda på PS3™-systemet än de gör på PlayStation®2- och PlayStation®-systemen, eller inte spelas upp korrekt på PS3™-systemet.
  • Skivor i PlayStation®2-format kan inte spelas på vissa PS3™-system. För mer information, se [Olika typer av uppspelningsbara skivor], besök SIE-webbsidan för ditt land eller läs dokumentationen som följde med ditt PS3™-system.

Spel > Kopierar sparad data i lagrad media (gör en säkerhetskopia)