Viktig konsumentinformation

För kunder inom EU:

Energieffektivitet: Du kan läsa mer information om EU:s krav på ekodesign i kommissionens förordning (EU) nr 801/2013 samt i EU:s frivilliga ordning för självreglering av bättre energieffektivitet för spelkonsoler (omnämnt i Europeiska kommissionens rapport COM(2015) 178 final). Gå in på följande adress: eu.playstation.com/Energyefficiency