Kontrollera aviseringar

När du får ett nytt meddelande eller en ny inbjudan eller när en ned- eller uppladdning av innehåll är klar visas en popupavisering uppe till vänster på skärmen. För att visa en detaljerad notislista väljer du (Aviseringar) på funktionsskärmen.
Innehåll som laddas ned eller upp visas som (Nedladdningar) eller (Uppladdningar) högst upp i notislistan. Du kan visa förloppet för, eller pausa eller avbryta, ned- eller uppladdningen genom att välja ett objekt i listan.

  • Du kan också visa information om dina aviseringar genom att välja [Aviseringar] på snabbmenyn.
  • Om du vill välja vilka typer av popupaviseringar som ska visas trycker du på OPTIONS-knappen på skärmen med notislistan och väljer sedan [Aviseringsinställningar].
  • Du kan se allt innehåll för vilket upp- eller nedladdningen är klar. Tryck på OPTIONS-knappen på skärmen med notislistan och välj sedan [Nedladdningar] eller [Uppladdningar].
  • I vissa fall kan du visa aviseringar du får genom att trycka på PS-knappen när popupaviseringen visas.
  • Om du vill radera popupaviseringar trycker du på OPTIONS-knappen på skärmen med notislistan och väljer sedan [Radera].