Aviseringar

När du får ett meddelande eller annan ny information visas en popupavisering uppe till vänster på skärmen. Välj (Inställningar) > [Aviseringar] för att konfigurera inställningarna för popupaviseringar.

Popupaviseringar

Välj [Popupaviseringar] för att visa alternativ för hur popupaviseringar ska visas. När du avmarkerar kryssrutan för [Visa popupaviseringar] kommer aviseringar inte att visas.

Inaktivera popupaviseringar när video spelas upp

Markera kryssrutan för att inaktivera popupavisering under filmuppspelning.

Popupfärg

Välj popupaviseringarnas färg.

Visa meddelande i avisering

Avmarkera kryssrutan för att dölja meddelandeinformation i aviseringarna.

Aviseringar när vänner är online

Få aviseringar när utvalda vänner kommer online på ett PS4™-system. För att visa aviseringarna, välj [Popupaviseringar] och markera sedan kryssrutan för [När vänner är online].