Ansluta till en händelse

1.
Välj (Händelser) på funktionsskärmen.
2.
Välj vilken händelse du vill delta i.
3.
Välj [Kommer] på händelsens informationsskärm.
Välj kryssrutan för [Anslut automatiskt vid start] om du vill att ditt PS4™-system ska starta och ansluta dej till händelsen automatiskt så fort den börjar. När du ansluter dej till en händelse som du har blivit inbjuden till av en annan spelare startar (Party) automatiskt och du blir deltagare i partyt.
Om du inte väljer kryssrutan kan du fortfarande ansluta dej till händelsen genom att välja [Anslut nu] eller [Titta nu] på händelsens informationsskärm.
  • PS4™-systemet måste vara i viloläge om det ska starta automatiskt när en händelse börjar. Även när systemet startar automatiskt går det in i viloläge efter 30 minuter om du inte gör något med det.
  • När ditt system är konfigurerat för att automatiskt delta i många händelser som börjar samtidigt kommer det automatiskt att delta i den händelse du valde senast.
  • För att ändra inställningar angående automatiskt anslutande i händelsen trycker du på OPTIONS-knappen på händelsens informationsskärm och väljer sedan [Anslut automatiskt vid start].
  • Om en annan spelare bjuder in dig till en händelse med namn eller beskrivningar som du tycker är olämpliga kan du anmäla händelsen. Tryck på OPTIONS-knappen på händelsens informationsskärm och välj sedan [Anmäl].

Skapa en händelse

1.
Välj (Händelser) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Skapa händelse].
3.
Ange information om händelsen och välj sedan [Skapa].
Om du vill spela ett spel för händelsen kan du ställa in det i förväg.
Du kan skicka händelseinbjudningar till andra spelare och till dina grupper, lag eller mötesplatser.
  • Om du vill redigera en händelse som du har skapat väljer du det i händelselistan och väljer sedan [Redigera].
  • Du kan ändra spelet för en händelse även efter att händelsen har börjat.