Slå på och stänga av PS4™-systemet

Slå på systemet

Du kan slå på PS4™-systemet med någon av följande metoder.

 • Tryck på strömknappen.
 • Tryck på PS-knappen på en parad handkontroll.

Strömindikatorn blinkar blått och blir sedan vit, vilket betyder att systemet är på.

Stänga av systemet

Obs!

Dra endast ut strömsladden från eluttaget när strömindikatorn inte lyser. Om du drar ut sladden när strömindikatorn lyser eller blinkar riskerar du att förlora eller korrumpera data och skada systemet.

Sätta systemet i viloläge

När PS4™-systemet är i viloläge är det fortfarande igång men förbrukar mindre ström. Du kan ställa in så att systemet hämtar filer och laddar en handkontroll medan det är i viloläge.
Du kan sätta PS4™-systemet i viloläge med någon av följande metoder.

 • Välj (Stäng av) på funktionsskärmen och välj sedan [Gå in i viloläge].
 • Välj [Stäng av] > [Gå in i viloläge] på snabbmenyn.
 • Håll in strömknappen tills systemet avger en signal.

När PS4™-systemet går in i viloläge blir bildskärmen mörk. Strömindikatorn blinkar vitt för att sedan bli orange.
Lämna viloläget genom att slå på systemet.

 • För att sätta systemet i viloläge måste du bocka i kryssmarkeringarna i alternativen i (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge].
 • Om [Gå in i viloläge] inte visas väljer du [Avstängningsalternativ] > [Gå in i viloläge].
 • När en uppladdning eller nedladdning börjar eller slutar blinkar strömindikatorn orange.

Stänga av strömmen helt

Du kan stänga av PS4™-systemet med alla de här metoderna.

 • Välj (Stäng av) på funktionsskärmen och välj sedan [Stäng av PS4-systemet].
 • Välj [Stäng av] > [Stäng av PS4-systemet] på snabbmenyn.
 • Håll in strömknappen i minst 7 sekunder (tills systemet avger två signaler).

När du stänger av systemet blir bildskärmen mörk, strömindikatorn blinkar vitt för att sedan stängas av.

 • Om [Stäng av PS4-systemet] inte visas väljer du [Avstängningsalternativ] > [Stäng av PS4-systemet].
 • Om du använder standardinställningarna går ditt PS4™-system automatiskt till viloläget eller stängs av om du inte har använt det under en viss tid. Om ett program är aktivt, till exempel om en video spelas upp, kanske inte systemet går till viloläge eller stängs av automatiskt. Om du vill ändra inställningen väljer du (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in tiden tills PS4-systemet stängs av] på funktionsskärmen och väljer [Uppspelning av media] eller [Allmänt (program)].
 • När du stänger av systemet eller sätter det i viloläge loggas alla användare ut.