Skapa anpassade listor

Du kan ordna dina vänner på ett enkelt och smidigt sätt.

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Anpassade listor].
3.
Välj [Skapa lista].
4.
Skapa ett namn på din lista och välj vilka vänner du vill lägga till.
5.
Välj [Skapa lista].
  • Du kan redigera listor du skapat. Välj en lista och välj sedan [Redigera lista].
  • För att ta bort en vän från listan ska vännen markeras. Tryck sedan på OPTIONS-knappen och välj [Ta bort från denna lista].
  • Du kan också välja [Vänner] på snabbmenyn för att visa dina anpassade listor.

Ta bort anpassade listor

Välj listan du vill ta bort och välj sedan [Redigera lista] > [Ta bort lista].