Visa din profil

Välj [Profil] på funktionsskärmen.

Ändra din Onlinestatus

Välj [Ställ in onlinestatus]. Välj [Visa som offline] om du vill att din status ska visa för dina vänner och andra spelare att du är offline. Du kommer inte längre att vara listad i aktiviteter och [Spelas nu].

  • Även när du har ställt in din status att visas som offline kan du skicka meddelanden och inbjudningar till andra spelare.
  • Du kan även ställa in din status till att visas som offline genom att trycka på OPTIONS-knappen när du loggar in och sedan välja [Logga in med onlinestatusen [Visa som offline]], ett annat alternativ är att välja [Onlinestatus] > [Visa som offline] på snabbmenyn när du har loggat in.
  • Den här inställningen används även nästa gång du loggar in.
  • Om du loggar in på PlayStation™Network från ett PS3-™, PS Vita- eller PS TV-system visas din onlinestatus för dina vänner och andra spelare.

Redigera din profil

Välj (Alternativ) > [Redigera profil] för att ändra verkligt namn, profilbild och avatar eller konfigurera andra inställningar.

Konfigurera sekretessinställningar

Välj (Alternativ) > [Ändra sekretessinställningarna] för att välja vilka som kan se dina aktiviteter och trophies.

Ändra omslagsbilden

Välj (Alternativ) > [Byt omslagsfoto] > [Byt omslagsfoto] för att byta omslagsfoto för din profil. Du kan också välja [Ändra bakgrundsfärg] för att ändra färgen på din profilskärm så att den matchar omslagsfotot.