Spela ett spel på en skiva

Sätt i skivan och välj sedan spelet från innehållsområdet.
Använd snabbmenyn för att se vilka vänner som är online, eller skicka partyinbjudningar eller meddelanden till spelare du spelar med.

  • När du har spelat ett spel för första gången visas en ikon för det i innehållsområdet även efter att du har tagit ut skivan. Du raderar ett spel genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Radera].
  • Du kan installera spel på en USB-lagringsenhet som formaterats för användning som ett utökat lagringsutrymme. Mer information finns i ”Använda utökat lagringsutrymme”.

Återvända till hemskärmen från ett spel

Tryck på PS-knappen. Hemskärmen visas utan att lämna spelet.
När du vill återuppta spelet väljer du det i innehållsområdet.

Lämna ett spel

Välj [Stäng programmet] på snabbmenyn.

Obs!

Lämna inte ett spel medan data sparas. Datan kan skadas.