Använda utökat lagringsutrymme

Du kan använda en USB-lagringsenhet som utökat lagringsutrymme för att installera dina program. Du kan också flytta program från PS4™-lagringsminnet till ett utökat lagringsutrymme.
Använd en USB-lagringsenhet som uppfyller följande villkor.

 • Extern hårddisk
 • USB 3.0 eller senare
 • Kapacitet på minst 250 GB och högst 8 TB

Första gången du använder en USB-lagringsenhet måste du formatera den. Välj en enhet att formatera i (Inställningar) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter] och välj sedan [Formatera som utökat lagringsutrymme]. När formateringen slutförts är enheten automatiskt inställd som installationsplats för dina program.

 • Anslut USB-lagringsenheten direkt till ditt PS4™-system för att använda den som ett utökat lagringsutrymme. Anslut den inte till en USB-hubb.
 • USB-lagringsenheter som formaterats som utökat lagringsutrymme är enbart kompatibla med ett PS4™-system. Du kan bara använda en enhet för utökad lagring åt gången.
 • Följande data sparas enbart i lagringsminnen och kan inte sparas i det utökade lagringsutrymmet.
  • Skärmbilder och videoklipp
  • Sparade data
  • Teman
 • Det finns ingen garanti för att alla USB-lagringsenheter är kompatibla med ditt system.

Flytta program

Du kan flytta sparade program mellan PS4™-lagringsminnet och det utökade lagringsutrymmet.

1.
Välj (Inställningar) > [Lagring].
2.
Välj det lagringsutrymme där det program du vill flytta finns och välj sedan [Program].
3.
Tryck på OPTIONS-knappen för att välja destination och välj sedan de program du vill flytta.

Ändra installationsplats för programmet

Välj (Inställningar) > [Lagring] och tryck sedan på OPTIONS-knappen för att välja en installationsplats i [Installationsplats för programmet].

Koppla från enheter för utökad lagring

När du vill koppla från en enhet för utökad lagring medan ditt PS4™-system är påslaget ska du använda en av följande metoder för att se till att enheten tas bort på ett säkert sätt.

 • Välj [Ljud/enheter] > [Sluta använda utökat lagringsutrymme] på snabbmenyn.
 • Välj den enhet för utökad lagring som du vill koppla från i (Inställningar) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter] och välj sedan [Sluta använda denna enhet för utökad lagring].

Obs!

Om du kopplar från enheten för utökad lagring medan strömindikatorn lyser eller blinkar riskerar du att förlora eller korrumpera data och skada systemet. Se till att du genomför frånkopplingen på ett säkert sätt.