Visa trophies

I vissa spel får du trophies när du lyckas med vissa mål.

Olika trophy-valörer

Det finns fyra olika valörer för trophies. Antalet trophies i varje valör och de villkor som gäller för att vinna dem varierar från spel till spel.

De högsta graderna är Platina, Guld, Silver och Brons.

Trophy vanlighet

Det finns fyra vanlighetsnivåer. Vanlighetsnivån baseras på hur många spelare som har vunnit en och samma trophy. Nivån ökar i följande ordning: vanlig, ovanlig, mycket ovanlig, extremt ovanlig.

Visa de trophies du har vunnit

Välj (Trophies) på funktionsskärmen. Välj ett spel om du vill visa information om vilka trophies du har vunnit för det spelet. Tryck på OPTIONS-knappen om du vill sortera informationen efter datum eller valör, eller om du vill söka efter detaljer online om de trophies du har.

  • De trophies du har vunnit sparas på PS4™-systemet och synkroniseras automatiskt med PlayStation™Network-servern. Du kan även synkronisera dina trophies manuellt. Tryck på OPTIONS-knappen när du visar (Trophies) och välj sedan [Synkronisera med PlayStation Network].
  • På PS4™-systemet kan du även visa de trophies du har vunnit på PS3™-systemet eller PS Vita-systemet. Du gör det genom att logga in på PS4™-systemet med det konto som är länkat till ditt PS3™-system eller PS Vita-system.
  • Du kan välja vem som kan visa dina trophies. Mer information finns i ”Sekretessinställningar”.
  • När du är inloggad på PS4™-systemet som gäst måste du logga in på PlayStation™Network för att spara dina trophies.
  • Du kan ta bort trophies som inte har några utmärkelser genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Radera].

Jämföra trophies

Välj [Jämför trophies] och välj sedan den spelare som du vill jämföra trophies med.

Tryck på OPTIONS-knappen och välj [Byt spelare] för att ändra vilka trophies som ska jämföras med dina.